L’ofegabous: un amfibi en perill de desaparéixer de les nostres muntanyes

Amfibis a la Península Ibèrica

En els sistemes aquàtics temporals típicament mediterranis, la fauna vertebrada és poc diversa a causa dels continus cicles d’ompliment i assecat. Aquests cicles impedeixen l’existència de peixos, però es dona la paradoxa que són ideals per als rèptils i els amfibis, que van ser el primer grup de vertebrats a colonitzar el mitjà terrestre fa més de 300 milions d’anys. No obstant això, aquestes espècies es troben actualment en declivi degut a la destrucció dels seus hàbitats, el canvi climàtic, la introducció d’espècies invasores o la propagació de malalties.

Un amfibi anomenat ofegabous o "gallipato"

Quan u escolta aqueix nom, “gallipato” o “ofegabous” potser se li ve al capdavant un exemplar híbrid entre gall i ànec, o un animal gran i ferotge capaç d’asfixiar un bou, però res més lluny de la realitat.

L’ofegabous (Pleurodeles waltl) és un amfibi endèmic de la Península Ibèrica que habita al nostre Parc Natural de la serra d’Espadà i que, malauradament, es troba en perill d’extinció.

Aquest vertebrat que prefereix habitar en entorns humits pertany a la família dels urodels que, igual que les salamandres i els tritons, té la peculiaritat de conservar la seua cua encara en edat adulta. Fixeu-vos en l’etimologia: urodels, del grec “oura” (cua) i “delos” (evident, visible); a diferència de les granotes i els gripaus que pertanyen a la família dels anurs, del grec “*an-”(sense) i “oura” (cua).

Ofega els bous?

El més cridaner d’aquesta espècie és el seu nom en valencià, que històricament ha donat lloc a elucubracions vàries. 

Com a curiositat, un fet que podria explicar aquesta denominació, l’ofegabous té la capacitat d’extraure les seues costelles i perforar la seua pell com a defensa davant els depredadors. Potser per això la creença local explica que van ser molts els bous i altres caps de bestiar les que van morir asfixiades en beure d’algun dels tolls on habitava aquest característic amfibi.

Un tresor a protegir

En un esforç per preservar aquesta espècie vulnerable i promoure la conservació dels ecosistemes, des del Parc Natural de la serra d’Espadà s’està reintroduint en basses aptes per a la seua reproducció una de les espècies més emblemàtiques i declarada “vulnerable” pel Catàleg Valencià d’Espècies Amenaçades de Fauna, i en regressió en algunes zones de la seua àrea de distribució. 

En concret, el Parc Natural està reintroduint ofegabous en espais adequats per a la seua reproducció. Un projecte que no sols protegeix l’amfibi, sinó que també contribueix a la preservació de la biodiversitat i fomenta l’educació ambiental a la regió.

Al Parc Natural s’ha pogut constatar en els últims anys la bona adaptació d’aquest animal, en haver-se trobat individus de diverses generacions en diverses basses de l’àrea. Per aquest motiu, durant els següents mesos, es continuaran amb els treballs d’adequació de l’hàbitat d’aquesta espècie aquàtica, la millora de les basses i la prospecció de punts d’aigua, amb l’assessorament tècnic del personal del Centre d’Investigació Piscícola del Palmar, i la col·laboració del personal tècnic en educació ambiental del parc natural, l’associació Interpreta Natura i l’IES Santa María de Vila-real.

Uneixt-e als esforços de conservació a la Serra d'Espadà!

Serra Espadà
Serra d'Espadà

Recorda que és vital contribuir en la preservació de la flora i fauna del nostre entorn, així que respectar les àrees d’aquests animals silvestres i no molestar-los ni inquietar-los es fa imprescindible perquè les generacions esdevenidores gaudisquen també d’espècies aquàtiques actualment vulnerables com l’ofegabous.

Trobaràs més informació sobre aquest amfibi autòcton i les accions per a la seua preservació en l’últim butlletí del Parc Natural de la serra de’Espadá: